Følelser i middelalderen

Affektiv teori og praksis i cistercienserklosteret

Av Line Cecilie Engh

Januar 2021

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 4/2020
Følelser
Les også: