Artikler om Russland
Aktuelt fra Arrs katalog

Artikler om Russland

Mars 2022

Våren 2017 arrangerte Arr en internasjonal forskerkonferanse i St. Petersburg med Russland som tema. Målet var «å undersøke om det finnes kulturelle betingelser i den russiske historien som kaster lys over dagens russiske selvforståelse og handlingsmønstre». Bidragene er samlet i Arr 3–4/2017 – og har fått ny aktualitet.

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.