Håkon Evju

IFIKK, Universitetet i Oslo
<a class="byline" href="mailto:hakon.evju@ifikk.uio.no">hakon.evju@ifikk.uio.no</a>

Artikler

Strevet med fortiden

Strevet med fortiden

Å lese historie er en modig bok som tar sikte på å intervenere i historieteoretiske diskusjoner.

Bokmelding av
Å lese historie