Oppdragelse

Leder

Går man 50 år tilbake, gikk under to prosent av barna i barnehagen. Den gang så man med forskrekkelse og avsky på Sovjet og andre østeuropeiske land, der man plasserte barna i institusjoner fra de var ganske små. Bare totalitære, kommunistiske regimer kunne finne på noe slikt. I dag er det bred politisk enighet – inkludert i Høyre og Frp – om at det beste for barna er å oppdras på institusjon av profesjonelle oppdragere. I dag går om lag 97 prosent av barn i Norge i barnehage.
Dette er bare ett blant mange eksempler på hvordan barneoppdragelsen har skiftet karakter. Eller kanskje vi heller skulle si: Dette er et eksempel på hvordan ansvaret for oppdragelsen har blitt overført fra foreldrene til profesjonelle oppdragere (institusjonalisering). Det har åpenbart vært mange omveltinger i synet på hvor, hvordan og hvorfor barn bør oppdras. Med nedslag i oppdragelsesidealer i antikken, opplysnings­tiden og vår egen tid har Arr i dette nummeret villet utfordre vår tenkning om oppdragelse.

Tilbake