Psykoanalysen i Norge

Leder

I hundre år har psykoanalysen vært en populær og innflytelsesrik idéstrømning i norsk kultur. Opprinnelig lanserte Sigmund Freud (1856–1939) en vitenskapelig teori og metode for behandling av psykiske lidelser. Men hans tanker om det ubevisste, driftene og prosessene i sjelslivet fikk stor betydning for samfunnsdebatt, kunst og litteratur – også i Norge. Likevel har viktige deler av denne historien fått lite oppmerksomhet. Denne utgaven av Arr kaster lys over uutforskede sider ved psykoanalysens norske historie.

Artiklene i dette nummeret viser blant annet hvordan Freuds tanker virket inn på norsk kunst, teologi, feminisme og reklame. Samtidig har vi lagt vekt på at psykoanalysen representerer en profesjon og en bevegelse. Vi vil vise at psykoanalysens historie også handler om pionerer innen norsk psykiatri og psykologi, og om betydningsfulle fagmiljøer som har forvaltet tradisjonen etter Freud.

Tilbake