Opprør

Leder

Arr vil med dette nummeret utforske ulike former for opprør i ulike sammenhenger til ulike tider.

I det følgende vil man finne artikler om hva konge, stat, kirke og lignende autoriteter har tenkt om opprør – hva opprør er, hvorfor det skjer, hvorfor det eventuelt er illegitimt og hva man bør gjøre med det. Vi har også artikler om hva opprørerne selv mente om hvorfor opprøret var legitimt og nødvendig, og hvordan det burde foregå. Forestillingene til tredjeparter som har vurdert opprør fra «utsiden» er også med: Hva har filosofer, historikere og samfunnsforskere tenkt om opprør, i sin samtid eller i historien?

Tilbake