Om Arr - idéhistorisk tidsskrift

Arr er Norges eneste vitenskapelige idéhistoriske tidsskrift. Det har vært uavhengig av institusjons- og forlagsinteresser siden første nummer kom i 1989. Siden har Arr kommet ut med fire nummer i året. Med et opplag på over 1000 er det et av landets større kulturtidsskrifter.

De siste årene har utgivelsene kommet i form av temanumre, hvor hoveddelen av tidsskriftet har presentert artikler med ulike kultur- og idéhistoriske perspektiver rundt felles kulturelle og politiske fenomener. De aller fleste numrene inneholder imidlertid også en åpen del, med artikler utenom hovedtemaet, debattsider, bokessays og -anmeldelser.

Arr bringer originalartikler av skribenter fra hele Norden. I tillegg har tidsskriftet servert førsteoversettelser av forfattere som Michel Foucault, Susan Sontag, Rosi Braidotti, Julia Kristeva og Bruno Latour. Arr-numrene er vanligvis på mellom 100 og 160 sider, med stor vekt på billedmateriale.

Redaksjonen

Haakon Bekeng-Flemmen

Thomas Brodahl

Vigdis Evang

Sarah Hervé

Ragni Indahl

Emil Johnsen

Ellen Krefting

Else Marie Lingaas

Britt Medalen Nilsen

Truls Petersen

Espen Schaanning

Thale Sørlie

Thomas Østerhaug

Endre Ugelstad Aas