Meningen med livet

Leder

Arr tar i dette nummeret for seg forestillinger om livets mening. Det sies gjerne at slike spørsmål er rikmannspreik: At tid til å fundere over meningen med livet bare dukker opp for dem som ikke behøver streve for å overleve. Men det er vel rimelig å tro at selv fattige og utslåtte på en eller annen måte forutsetter at det gir mening å leve.

Mening tilhører på et vis til menneskets livsvilkår. Arr har denne gang vært ute etter å hente fram noen eksempler på hvordan livets mening har blitt tematisert.

Tilbake