Om Arr - idéhistorisk tidsskrift

Arr er Norges eneste vitenskapelige idéhistoriske tidsskrift. Det har vært uavhengig av institusjons- og forlagsinteresser siden første nummer kom i 1989. Siden har Arr kommet ut med fire nummer i året.

De siste årene har utgivelsene kommet i form av temanumre, hvor hoveddelen av tidsskriftet har presentert artikler med ulike kultur- og idéhistoriske perspektiver rundt felles kulturelle og politiske fenomener. De aller fleste numrene inneholder imidlertid også en åpen del, med artikler utenom hovedtemaet, debattsider, bokessays og -anmeldelser.

Arr bringer originalartikler av skribenter fra hele Norden. I tillegg har tidsskriftet servert førsteoversettelser av forfattere som Michel Foucault, Susan Sontag, Rosi Braidotti, Julia Kristeva og Bruno Latour. Arr-numrene er vanligvis på mellom 100 og 160 sider, med stor vekt på billedmateriale.

Bidra?

Arr tar gjerne imot artikler og ideer til artikler til kommende numre. Merk at artikler som ligger utenfor den enkelte utgavens tema, må representere idéhistorisk forskning på høyt nivå. Under følger oversikt over kommende numre, forfatterinstruks og veiledning for fotografer.

Redaksjonen

Viktor Carl-Magnus Andersson
Haakon Bekeng-Flemmen
Guro Boldvik
Taran Palmstrøm Fenn
Sarah Hervé
Vetle Hove
Emil Johnsen
Ellen Krefting
Else Marie Lingaas
Sveinung Næss
Truls Petersen
Espen Schaanning
Idunn Victoria Rostøl
Thale Sørlie
Thomas Østerhaug