Arr søker bidrag om luksus

Arr søker bidrag om luksus

Hvordan har ulike oppfatninger av luksus preget samfunnet?

Arr fikk pris for formidling

Arr fikk pris for formidling

Arr er tildelt årets pris for språk og formidling av Norsk tidsskriftforening. Prisen gis en kandidat «som særmerker seg med godt språk og særlig god formidling til et allment publikum», skriver tidsskriftforeningen.

Arr søker tekster om fotografi

Arr søker tekster om fotografi

Vi ønsker å bringe fotografiet inn i idé- og mentalitetshistorien.

Steinersk antisemittisme og schiøtzske debattmetoder

Steinersk antisemittisme og schiøtzske debattmetoder

Tore Rem kommenterer Cato Schiøtz' siste innlegg i Arr.

Mer hevn fra Ebbestad Hansen?

Mer hevn fra Ebbestad Hansen?

Ebbestad Hansen mangler empirisk belegg for sine stigmatiserende påstander om norsk antroposofi.

Artikler om Russland

Aktuelt fra Arrs katalog

Artikler om Russland

I 2017 arrangerte Arr en internasjonal forskerkonferanse i St. Petersburg med Russland som tema. Målet var «å undersøke om det finnes kulturelle betingelser i den russiske historien som kaster lys over dagens russiske selvforståelse». Bidragene er samlet i Arr 3–4/2017.

Kommende utgaver av Arr

Kommende utgaver av Arr

Kjønn, fotografi, luksus, olje og sensur: Her er de kommende utgavene av Arr. Vil du bidra?

Bøker

Bildene av Vibeke

Bildene av Vibeke

En ambisiøs bok som fornyer norsk filmhistorie.

Bokmelding av
Vibeke Løkkeberg: En kunstnerbiografi

Antroposofi for rettroende

Antroposofi for rettroende

Er dette representativt for kunnskapsnivå og virkelighetsoppfatning blant steinerskolelærere?

Bokmelding av
Antroposofi for skeptikere

salongen.no

Idéhistorisk mening och förståelse

BOKESSAY: Hur ska man läsa och förstå historiska texter? I år är det 50 år sedan Quentin Skinner erbjöd ett möjligt svar på denna fråga med artikeln ”Meaning and Understanding in the History of Ideas”.

Les mer

Arendt, samtidskunst og demokratiopplæring

Arendt sine tekstar, skrivne i etterkant av andre verdskrig, er prega av ei uro for dei trekka ved totalitær praksis som lever vidare i moderne og erklærte demokratiske samfunn – til dømes at menneska sin fridom vert innskrenka og at for mykje makt er samla i få hender.

Les mer
Tidligere temaer