Arr søker bidrag om opprør

Arr søker bidrag om opprør

Hvem oppfatter opprørerne som gode eller onde, og hvorfor?

Den instrumentelle fornuftens inntog i barnehagen

Den instrumentelle fornuftens inntog i barnehagen

Er barnehagens institusjonsliv det beste for alle barn?

«Ei betre form for livsgleda»

«Ei betre form for livsgleda»

Är glädje verkligen en så harmlös känsla och varför betraktas särskilt ungdomstidens glädje som så eftersträvansvärd?

Om å spise en venn

Podkast

Om å spise en venn

Hvordan blir det mulig å spise en venn av familien? Kulturhistoriker Karen Lykke Syse har en teori.

Kommende utgaver av Arr

Kommende utgaver av Arr

Bygda, reise, utdanning, opprør og kjønn: Dette er de kommende utgavene av Arr. Vil du bidra?

Siste nummer

Bygda

Arr ser nærmere på historiske forestillinger om bygda.


Distriktspolitikkens historie i Norge

Bygda som vare

Distriktsopprøret

Dei norske fellestuna

Tablåets retorikk og estetikk

Historie og opplysning i flertall

Se alt innhold

Bøker

Ekskluderende individualisme

Ekskluderende individualisme

Framfor å problematisere skolesystemet, fastholder man en utdanningspolitikk som er basert på en ekskluderende individualisme.

Bokmelding av
Meld. St. 6 (2019–2020). Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO

Strevet med fortiden

Strevet med fortiden

Å lese historie er en modig bok som tar sikte på å intervenere i historieteoretiske diskusjoner.

Bokmelding av
Å lese historie

salongen.no

Idéhistorisk mening och förståelse

BOKESSAY: Hur ska man läsa och förstå historiska texter? I år är det 50 år sedan Quentin Skinner erbjöd ett möjligt svar på denna fråga med artikeln ”Meaning and Understanding in the History of Ideas”.

Les mer

Arendt, samtidskunst og demokratiopplæring

Arendt sine tekstar, skrivne i etterkant av andre verdskrig, er prega av ei uro for dei trekka ved totalitær praksis som lever vidare i moderne og erklærte demokratiske samfunn – til dømes at menneska sin fridom vert innskrenka og at for mykje makt er samla i få hender.

Les mer
Tidligere temaer