Kommende utgaver av Arr

Foto: Pexels

Kommende utgaver av Arr

Bygda, reise, utdanning, opprør og kjønn: Dette er de kommende utgavene av Arr. Vil du bidra?

22. juli 2019

Nr. 1/2021
Bygda

Utgivelse: Våren 2021
Redaktører: Joel Johansson, Thomas Brodahl

Nr. 2/2021
Reise
Utgivelse: Sommeren 2021
Redaktør: Britt M. Nilsen

Nr. 3–4/2021
Utdanning

Utgivelse: Høsten 2021
Redaktør: Else Marie Lingaas

Nr. 1/2022
Opprør

Utgivelse: Våren 2022
Redaktører: Thomas Brodahl og Espen Schaanning

Nr. 2/2022
Kjønn
Utgivelse: Sommeren 2022
Redaktører: Sarah Hervé og Ellen Krefting

Les mer om i bidra i tidsskriftet her.