Å spise eller bli spist

kannibalisme som modernitetsproblem

Av Eivind Tjønneland

Desember 1993

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 4/1993
Kannibalisme
Les også: