Arr søker bidrag om oppmerksomhet

Arr søker bidrag om oppmerksomhet

I denne kommende utgaven utforsker Arr forståelsen av oppmerksomhet i et historisk perspektiv.

Luksus, korrupsjon og regulering

Luksus, korrupsjon og regulering

Oligarkens gigayacht holder det teknokratisk-moralistiske paradigmet flytende.

Vi søker bidrag om atlas

Vi søker bidrag om atlas

Arr vil utforske kart som kunnskapsformat i et idéhistorisk perspektiv.

Følelser i middelalderen

Følelser i middelalderen

Hvordan ble følelser forstått, snakket om og praktisert i middelalderen?

Kommende utgaver av Arr

Kommende utgaver av Arr

Luksus, sensur, olje og skog: Her er de kommende utgavene av Arr. Vil du bidra?

Siste nummer

Sensur

Arr utforsker hvordan ulike former for, forståelser av og forsøk på sensur har øvet kontroll og innflytelse til ulike tider.


Bøker

Er vilje til handling mulig?

Er vilje til handling mulig?

Må skolesystemet og skolepolitikken tas for gitt? Nei, sier Espen Schaanning. Men forfatteren påviser at det er nettopp det som skjer blant skolepolitikere og forskere.

Bokmelding av
En annerledes skole er mulig. Nye intervensjoner i skolefeltet

salongen.no

Hva er ekstremisme?

Hva er egentlig ekstremisme, og hva kjennetegner ekstremister? Samtidig som verden synes å stadig bli mer «ekstrem» har vi likevel ikke funnet klare svar på disse spørsmålene. Konsekvensen er at forebygging og avradikalisering forblir like diffust. Filosofen Quassim Cassam kom nylig fra Oxford til Oslo for å snakke om nettopp dette.

Les mer

Nye horisonter fra fortiden

I Begynnelsen til alt (2022) utfordrer arkeolog David Wengrow og antropolog David Graeber de sentrale fortellingene om menneskets forhistorie. Ikke bare er alt vi trodde feil, men også kjedelig! Gjennom å sammenstille nyere forskning fra sine fagfelt tegner de opp en ny fortelling om menneskets forhistorie.

Les mer
Tidligere temaer