Er vilje til handling mulig?

Er vilje til handling mulig?

Må skolesystemet og skolepolitikken tas for gitt? Nei, sier Espen Schaanning. Men forfatteren påviser at det er nettopp det som skjer blant skolepolitikere og forskere.

Følelser i middelalderen

Følelser i middelalderen

Hvordan ble følelser forstått, snakket om og praktisert i middelalderen?

Arr søker bidrag om olje

Arr søker bidrag om olje

Arr søker bidrag om oljens lange og korte idéhistorie og spør hvordan oljen for eksempel har formet eller kommet til syne i film, litteratur, stortingsmeldinger, filosofi og økonomiske strukturer.

Oslo-skolen i praksis

Oslo-skolen i praksis

Det trengs forskning omkring det markedsliberalistiske utdanningsregimet. Kanskje er kaudervelsk teoritale den pris man må betale for å bli lyttet til av ansvarlige myndigheter.

Etter kjønnets dommedag

Etter kjønnets dommedag

I 1904 ankom en bok i postkassa til Arne og Hulda Garborg på Labråten i Asker.

Kommende utgaver av Arr

Kommende utgaver av Arr

Luksus, sensur, olje og skog: Her er de kommende utgavene av Arr. Vil du bidra?

Vi søker bidrag om sensur

Vi søker bidrag om sensur

Arr utforsker sensurens idéhistorie.

Siste nummer

Fotografi

I et samfunn der visualiserings- og fototekniske prosesser i stadig økende grad setter rammene for vår omgang med verden, bringer vi i dette nummeret av Arr frem avleiringer av fotografiet som teknologi satt i ulike kulturelle og samfunnsmessige felt.


Bøker

Ramusio, Venezia og verden

Bokmelding av
Écrire le monde depuis Venise au XVIe siècle. Giovanni Battista Ramusio et les Navigationi et viaggi

salongen.no

Hva er ekstremisme?

Hva er egentlig ekstremisme, og hva kjennetegner ekstremister? Samtidig som verden synes å stadig bli mer «ekstrem» har vi likevel ikke funnet klare svar på disse spørsmålene. Konsekvensen er at forebygging og avradikalisering forblir like diffust. Filosofen Quassim Cassam kom nylig fra Oxford til Oslo for å snakke om nettopp dette.

Les mer

Nye horisonter fra fortiden

I Begynnelsen til alt (2022) utfordrer arkeolog David Wengrow og antropolog David Graeber de sentrale fortellingene om menneskets forhistorie. Ikke bare er alt vi trodde feil, men også kjedelig! Gjennom å sammenstille nyere forskning fra sine fagfelt tegner de opp en ny fortelling om menneskets forhistorie.

Les mer
Tidligere temaer