Kommende utgaver av Arr

Kommende utgaver av Arr

Bygda, reise, utdanning, opprør og kjønn: Dette er de kommende utgavene av Arr. Vil du bidra?

«Ei betre form for livsgleda»

«Ei betre form for livsgleda»

Är glädje verkligen en så harmlös känsla och varför betraktas särskilt ungdomstidens glädje som så eftersträvansvärd?

Om å spise en venn

Podkast

Om å spise en venn

Hvordan blir det mulig å spise en venn av familien? Kulturhistoriker Karen Lykke Syse har en teori.

Hva tenker vi om grisen i dag?

Podkast

Hva tenker vi om grisen i dag?

Hør historien om internettfenomenet Esther i Arrs nye podkast.

Å brenna ned og så stiga frå oska

Å brenna ned og så stiga frå oska

Eit spennande innblikk i ein skrifttradisjon få har høyrt om og endå færre veit noko særleg om.

Siste nummer

Følelser

Arr utforsker følelsenes historiske dimensjoner.


Følelser i middelalderen

«Ei betre form for livsgleda»

Turist i egen ungdom

Epidemisk lengsel

Følelser i spill

Den offervillige fredssoldaten

Offentlighet og institusjon

Se alt innhold

Bøker

Ekskluderende individualisme

Ekskluderende individualisme

Framfor å problematisere skolesystemet, fastholder man en utdanningspolitikk som er basert på en ekskluderende individualisme.

Bokmelding av
Meld. St. 6 (2019–2020). Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO

Strevet med fortiden

Strevet med fortiden

Å lese historie er en modig bok som tar sikte på å intervenere i historieteoretiske diskusjoner.

Bokmelding av
Å lese historie

salongen.no

Idéhistorisk mening och förståelse

BOKESSAY: Hur ska man läsa och förstå historiska texter? I år är det 50 år sedan Quentin Skinner erbjöd ett möjligt svar på denna fråga med artikeln ”Meaning and Understanding in the History of Ideas”.

Les mer

Arendt, samtidskunst og demokratiopplæring

Arendt sine tekstar, skrivne i etterkant av andre verdskrig, er prega av ei uro for dei trekka ved totalitær praksis som lever vidare i moderne og erklærte demokratiske samfunn – til dømes at menneska sin fridom vert innskrenka og at for mykje makt er samla i få hender.

Les mer
Tidligere temaer