Strevet med fortiden

Strevet med fortiden

Å lese historie er en modig bok som tar sikte på å intervenere i historieteoretiske diskusjoner.

Krøll på halen

Krøll på halen

Hva vet vi i dag om grisens behov? Hvordan kan vi vite om en gris er glad eller ikke? Og hvilken rolle har fagkunnskapen for utformingen av politikk og det praktiske dyreholdet? Arr har snakket med tre fagpersoner med bakgrunn fra fag som er viktige i dagens landbruk, veterinærvitenskap, husdyrfag og etologi eller læren om dyreatferd.

Vidunderlige Esther

Vidunderlige Esther

Nest etter barnefavoritten Peppa, er det god grunn til å tro at verdens mest kjente gris heter Esther, i hvert fall på sosiale medier.

Bøker

Ekskluderende individualisme

Ekskluderende individualisme

Framfor å problematisere skolesystemet, fastholder man en utdanningspolitikk som er basert på en ekskluderende individualisme.

Bokmelding av
Meld. St. 6 (2019–2020). Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO

Pedagogikkens begrensninger

Pedagogikkens begrensninger

Arne Nikolaisen Jordet har skrevet en strålende bok om pedagogikk. Dessverre understøtter han et system som undergraver pedagogikken han selv plederer for.

Bokmelding av
Anerkjennelsen i skolen. En forutsetning for læring

salongen.no

Idéhistorisk mening och förståelse

BOKESSAY: Hur ska man läsa och förstå historiska texter? I år är det 50 år sedan Quentin Skinner erbjöd ett möjligt svar på denna fråga med artikeln ”Meaning and Understanding in the History of Ideas”.

Les mer

Arendt, samtidskunst og demokratiopplæring

Arendt sine tekstar, skrivne i etterkant av andre verdskrig, er prega av ei uro for dei trekka ved totalitær praksis som lever vidare i moderne og erklærte demokratiske samfunn – til dømes at menneska sin fridom vert innskrenka og at for mykje makt er samla i få hender.

Les mer
Tidligere temaer