Strevet med fortiden

Strevet med fortiden

Å lese historie er en modig bok som tar sikte på å intervenere i historieteoretiske diskusjoner.

Den følsomme døden

Den følsomme døden

En bok som viser humanioras samfunnsnyttige potensial.

Skoleløse liv

Skoleløse liv

Mange unge som «mislykkes» på skolen, blomstrer når tvangen er borte.

En lærd litteraturhistorie – men for hvem?

En lærd litteraturhistorie – men for hvem?

En kilde til historisk – vel så mye som litterær – kunnskap.

Norsk bokhistorie har funnet seg selv

Norsk bokhistorie har funnet seg selv

Endelig finnes en norsk bokhistorie.

Bøker

Ekskluderende individualisme

Ekskluderende individualisme

Framfor å problematisere skolesystemet, fastholder man en utdanningspolitikk som er basert på en ekskluderende individualisme.

Bokmelding av
Meld. St. 6 (2019–2020). Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO

salongen.no

Idéhistorisk mening och förståelse

BOKESSAY: Hur ska man läsa och förstå historiska texter? I år är det 50 år sedan Quentin Skinner erbjöd ett möjligt svar på denna fråga med artikeln ”Meaning and Understanding in the History of Ideas”.

Les mer

Arendt, samtidskunst og demokratiopplæring

Arendt sine tekstar, skrivne i etterkant av andre verdskrig, er prega av ei uro for dei trekka ved totalitær praksis som lever vidare i moderne og erklærte demokratiske samfunn – til dømes at menneska sin fridom vert innskrenka og at for mykje makt er samla i få hender.

Les mer
Tidligere temaer