Navigeringskunst

Navigeringskunst

Hva var det som bragte europeere ut på lange, farefulle sjøreiser på 1500-tallet? Var det mer enn jakten på krydder, gull, ære og berømmelse? Og hva slags kunnskaper var det som gjorde disse sjøreisene mulige?

Kristine Bonnevies vitenskapelighet og rasehygienen

Kristine Bonnevies vitenskapelighet og rasehygienen

Slik ga biologen Kristine Bonnevie 1930-tallets raseideer vitenskapelig legitimitet.

Død og frelse i Lukrets’ Athen

Død og frelse i Lukrets’ Athen

Hvorfor lot Lukrets sin siste, makabre akt i «Om naturen» utspilles i nettopp Athen?

Ikke lenger uberegnelig og uregjerlig?

Ikke lenger uberegnelig og uregjerlig?

De nye havsatsingene forsøker å overkomme det uberegnelige og uregjerlige ved havet. Ikke bare i orde­nes tradisjonelle forstand, ved å gjøre havet mindre farlig, men ved å foreslå nye måter å beregne og styre over havets verdier.

Dypest er gleden

Dypest er gleden

Forfatter Peter Normann Waage står bak et fremragende arbeid om gledens dikter og tenker, André Bjerke.

Siste nummer

Athen

Arr utforsker Athen.


Bøker

salongen.no

En mangelfull historie

REPUBLISERING: «En mangelfull historie» fra 2017 er et debattinnlegg som er skrevet av daværende redaktør Hilde Vinje. Innlegget påpeker fraværet av kvinnelige tenkere på pensum for filosofihistorie ved universitetene i Norge. Vinje kritiserer den ensidige fremstillingen av filosofihistorien og presenterer samtidig Salongens satsing på oversettelser av kvinnelige tenkere fra filosofihistorien.

Les mer

Å fortelle verden: Donna Haraways tverrvitenskapelige prosjekt

RØFF GUIDE: Hun er naturviteren som boltrer seg i metaforer, feministen som har en forkjærlighet for å tenke med ikke-menneskelige aktører og vitenskapsteoretikeren som ikke vil settes i bås. Donna Haraways utradisjonelle tilnærming til eksistensielle og ideologiske spørsmål har bidratt til å forandre synet på hva kunnskap om verden er og kan være.

Les mer

Axel Honneth

REPUBLISERING: «Axel Honneth – Frihet gjennom anerkjennelse» fra 2015 er en av Salongens mest leste tekster, og tilhører en av de mest populære spaltene til Salongen: Røff guide. Artikkelen presenterer filosofen Axel Honneth på en lettfattig måte, og ble skrevet av Odin Lysaker, den gang førsteamanuensis, nå professor i etikk ved Universitetet i Agder.

Les mer
Tidligere temaer