Arr søker tekstar til temanummer om klede

Arr søker tekstar til temanummer om klede

Goatse & tubgirl

Goatse & tubgirl

Det såkalte Incels kultiverer i sine diskusjoner, er forestillingen om å ligge hjelpeløs og apatisk i sin egen dritt: en form av dødsnært kontrolltap og kastrasjon.

Hamsterhjulet

Hamsterhjulet

I noen land er skolen preget av et enormt prestasjonsjag, der det forlanges at barna fra morgen til kveld gjennom hele oppveksten skal arbeide med skolefag slik at de kan komme seg opp og fram. Man kaller det gjerne et hamsterhjul. Vi er ikke der. Ikke ennå. Selv om det er i den retning vi stevner.

Global idéhistorie

Global idéhistorie

En fin introduksjon til global idéhistorie og feltets grunnlagsproblemer.

Bidra i Arr?

Bidra i Arr?

Arr tar gjerne imot artikler og ideer til artikler både innenfor og utenom temaene for de kommende numrene. Her er oversikten over kommende numre, forfatterinstruks og veiledning for fotografer.

Bøker

Prestasjonspressets pris

Prestasjonspressets pris

Den nyliberale utdanningsideologien i Osloskolen tilsidesetter de fleste målene i skolens formålsparagraf, viser Simon Malkenes.

Bokmelding av
Det store skoleeksperimentet – makt, barn og forretningshemmeligheter i «verdens beste skole»

Oppdragende natur

Oppdragende natur

I Sverige og Norge har friluftsliv spilt en mye mer avgjørende rolle i oppdragelsen enn i mange andre land.

Bokmelding av
Naturliga medborgare Friluftsliv och medborgarfostran i scoutrörelsen och Unga Örnar 1925–1960

salongen.no

Idéhistorisk mening och förståelse

BOKESSAY: Hur ska man läsa och förstå historiska texter? I år är det 50 år sedan Quentin Skinner erbjöd ett möjligt svar på denna fråga med artikeln ”Meaning and Understanding in the History of Ideas”.

Les mer

Arendt, samtidskunst og demokratiopplæring

Arendt sine tekstar, skrivne i etterkant av andre verdskrig, er prega av ei uro for dei trekka ved totalitær praksis som lever vidare i moderne og erklærte demokratiske samfunn – til dømes at menneska sin fridom vert innskrenka og at for mykje makt er samla i få hender.

Les mer
Tidligere temaer