70.000 favner papir. Søren Kierkegaards skrifter

intervju med Jette Knudsen og Kim Ravn

Av Thor Arvid Dyrerud

August 1998

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 2-3/1998
Filologi
Les også: