Arr fikk pris for formidling

Redaktørene for den prisvinnende årgangen: Thomas Brodahl (redaktør sammen med Joel Johansson), Britt Medalen Nilsen og Else Marie Lingaas. Foto: Truls Petersen

Arr fikk pris for formidling

Mai 2022

Arr er tildelt årets pris for språk og formidling av Norsk tidsskriftforening. Prisen gis en kandidat «som særmerker seg med godt språk og særlig god formidling til et allment publikum», skriver tidsskriftforeningen.

Juryen har gitt følgende begrunnelse:

Årets vinner har en tilgjengelig og åpen form som er behagelig presentert i et klart og velredigert språk, noe som skaper interesse og rom for ettertanke. Siden første utgave kom i 1989 har tidsskriftet gitt ut temanumre, og i 2021-årgangen danner temaene en helhet: «Bygda», «Reise» og «Utdanning» var alle aktuelle tema under fjorårets valgkamp. Årets vinner må være krevende å redigere, men resultatet er lett å lese. Prisen for språk og formidling i 2021 går til Arr Idéhistorisk tidsskrift.

Du finner alle numrene – med flere gratis tilgjengelige artikler – i vår katalog.