Arr søker bidrag om kjønn

Charles Éon de Beaumonts (1728-1810) levde deler av sitt liv som kvinne. Wikipedia commons.

Arr søker bidrag om kjønn

September 2021

Vi befinner oss i en tid med store endringer i kjønnsforestillinger og -erfaringer. Var det enklere før?

Kjønn er essensielt, eksistensielt, biologisk, juridisk, symbolsk og sosialt. Og også en dypt historisk og politisk kategori. Vi befinner oss akkurat nå i en tid med store endringer i kjønnsforestillinger og -erfaringer. Kontroversene rundt kjønnskategorier og -identiteter er store og vanskelige. De handler om kropp og biologi, om rettigheter, selvforståelse, legninger, levemåter, diagnoser og kirurgi. Ulike grupper, erfaringer, aktører, disipliner og kunnskaper kjemper om definisjonsmakten over kjønnskategoriene og -identitetene.

Var det enklere før? Arr mistenker at historien kan avsløre at kompleksiteten og kampene ikke er helt nye. Nummeret vil gjøre dypdykk i kjønnskategorienes, kjønnsidentitetenes og kjønnserfaringenes historie. Vi vil undersøke kjønnsuttrykkenes og kjønnskategorienes historisitet og varierende kontekstuelle betingelser. Det kan gi historisk horisont til endringene, konfliktene og de uhyre mangefasetterte diskursene knyttet til kjønn i dag. Vi er interessert i ulike historiske forestillinger, uttrykk og erfaringer, juridiske rammer og moralske, vitenskapelige og politiske investeringer i kjønn. Vi er også interessert i nyere historiske kontekster. Hva var for eksempel bakgrunnen for den norske lovendringen knyttet til juridisk kjønn i 2015?

Kjønn er stort og vanskelig, ømtålig og potensielt provokativt tema, som vi vil kaste historisk lys over. Ikke for å ta stilling til eller finne endelige svar. Men for at vi skal kunne bli klokere. Og kanskje bidra til at diskusjonene blir enda mer komplekse.

Bidrag sendes redaksjonen(at)arrvev.no innen 1. mars 2022. Har du idé til en artikkel, ta gjerne kontakt i god tid før fristen.