Arr søker bidrag om reise

Fornemme byfolk på fjelltur (1888). Maleri av Adolf Schmidt. Kilde: Wikimedia commons

Arr søker bidrag om reise

Desember 2020

Hvilken betydning har reisen i idéhistorien?

I snart ett år har samfunnet vært satt i karantene. Blant de tydeligste endringene er de sterke begrensningene som har blitt lagt på reiseliv. For å få kontroll på smitten så de fleste land seg tvunget til å stenge sine grenser, og myndighetene oppfordret til å minske reisevirksomhet, også innenfor egne grenser. Mulighetene for å reise – både kort og langt – har dermed blitt sterkt redusert under pandemien. Derfor ønsker Arr å benytte anledningen til å ta et skritt tilbake og reflektere rundt reisen og dens idéhistorie. Hvorfor er reisen så viktig? Hva er det vi savner når vi ikke kan reise? Hva er og har vært reisens funksjon? Hvilke forestillinger har man gjennom historien hatt om reisens verdi?

Reise finnes i mange varianter: Oppdagelsesreise. Dannelsesreise. Reisen til havets bunn, eller til Helvete. Det finnes romferd og pilegrimsferd, polarekspedisjon og vikingtokt. Handelsreiser, erobringer, exoduser og odysseer. Reiser kan være metaforiske. Eller psykonautiske: Reiser i sinnet. Å være reisende er en livsstil for nomader så vel som for moderne vagabonder. Reiser kan også være ufrivillige, tvunget frem av nød, uro og krig. Folkevandringstiden og flyktningkrisen endret Europa, men hva blir endret hos dem som må reise?

Og hva er en reise i det hele tatt? Er det noe vesensforskjellig fra pendling, tur eller ferie? Reise har vært knyttet til selvrealisering, og globalt sett er det mange typer reising som er forbeholdt de privilegerte. Grand tour-istene og de dannelsesreisende tok seg ofte god tid, mens reisende i dag kan oppnå kjendisstatus ved å haste gjennom alle verdens 198 land.

Reiser, erobringer og oppdagelser har ført til utvikling i tenkning og teknologi, og reisens betydning for kunnskapsutveksling og fremskritt kan neppe undervurderes. Men lenestolsreisen foretrekkes av mange, og reisekritikken har sin egen idéhistorie. Argumentene for å reise mindre, særlig av hensyn til miljø og vern av natur og kultur, er ikke få. Kan reisefremstillingen kompensere for tapet av fysisk forflytning over store avstander? Er hjemme i bunn og grunn bedre enn borte? Er livet egentlig en reise? Og hvorfor finnes det så mange reisemetaforer? Arr ønsker bidrag som kan belyse reisens mangfoldige idéhistorie.

Frist for førsteutkast er 2. februar 2021.

Bidrag sendes til redaksjonen(at)arrvev.no

Se forfatterveiledning.