Barmhjertighed, en kjerlighedens gjerning, selv om den intet kan give og intet formaaer at gjøre

Av Søren Kierkegaard

April 1998

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 1/1998
Penger
Les også: