Barndom på boks

Barne-TV sin historie i et kultursosiologisk perspektiv

Av Marit Haldar

Desember 1999

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 4/1999
Idéhistorie på norsk
Les også: