Dante og skjøgen i Babylon

et politisk oppgjør i det tidligmoderne Europa

Av Unn Falkeid

Januar 2010

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 1/2010
Utvikling
Les også: