Deltakende tilskuere

Tidsskriftenes samfunnsrollespill på slutten av 1700-tallet

Av Emil Nicklas Johnsen

November 2019

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 4/2019
Tidsskrift
Les også: