'Den er ikke laget av lensmand og prest'

Gjest Baardsens selvbiografi og det moderne fengselets historie

Av Erling Sandmo

August 1997

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 3/1997
Straff
Les også: