Den evige fortiden

Historiens rolle i russisk samtidslitteratur

Av Ingunn Lunde

Desember 2017

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr /