Den klassiske lobotomis teoretiske og empiriske grunnlag

Av Joar Tranøy

August 1992

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 2/1992
Bioteknologi
Les også: