Der fartøy flyte kan

Tampa, kaptein Rinnan og sjømannsæren

Av Mie Hidle

August 2002

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 3/2002
Ære
Les også: