Dommedag er utsatt!

Thomas Hobbes og eskatologien

Av Johannes W. Løvhaug

Desember 2007

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 4/2007
Dommedag
Les også: