Dyr og mennesker i fransk tenkning på 1700-tallet

Av Ellen M. Krefting

Desember 2005

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 4/2005
Menneskedyret
Les også: