"En lykkelig mann trenger dygdige venner"

Om Aristoteles og vennskapet

Av Knut Ågotnes

Mars 2004

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 1/2004
Vennskap
Les også: