En ny lære med makt og myndighet ...

Utsigelse og autoritet hos Hans Nielsen Hauge

Av Trygve Riiser Gundersen

August 1998

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 2-3/1998
Filologi
Les også: