Filmsensur som kvinnekamp

Den norske kvinnebevegelsens engasjement for statens filmkontroll

Av Amalie Sofie Aune Bjerkem

November 2023

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 2/2023
Sensur
Les også: