Essay om de ekstreme fenomener

Baudrillard etter orgien

Av Serge Daney & Robert Maggiori

April 1990

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 2/1990
Bevaring
Les også: