‘Et ondt og tyrannisk Bæst’

Varulven i tidligtmoderne dæmonologi

Av Frank Beck Lassen

Oktober 2011

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 3/2011
Magi
Les også: