Følelser i spill

En introduksjon til Madeleine de Scudérys Clélie (1654) og ømhetskartet, La carte de Tendre

Av Ellen Krefting

Januar 2021

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 4/2020
Følelser
Les også: