Farar på havet for handelsfolk frå nord

Kaperfart og fribytteri i dansk-norske farvatn under trettiårskrigen

Av Marie Berger Nicolaysen

Mars 2019

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 3-4/2018
Havet
Les også: