Farer og sjøfarer

Forestillinger om og framstillinger av Nordsjøen og Nord-Atlanteren i middelalderen

Av David Bregaint

Mars 2019

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 3-4/2018
Havet
Les også: