Felles fascinasjon?

En anmeldelse av utstillingen Om krigens skjønnhet ... eller Den vakre volden

Av Brita Brenna & Erling Sandmo

Januar 1996

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 1/1996
Kunnskapens materialitet
Les også: