Fra leirbålet til maktens korridorer

Om Tranmæl, Gerhardsen og politisk vennskap

Av Finn Olstad

Mars 2004

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 1/2004
Vennskap
Les også: