Frase, fasade, fadese

Et essay om Karl Kraus, pressen og verdensundergangen

Av Helge Lunde

April 1992

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 1/1992
Journalisme
Les også: