«Fritt etter første mosebok, med små kommentarer»

Av Anne Helness

April 2019

The Rise and Fall of Adam and Eve

The Rise and Fall of Adam and Eve

Stephen Greenblatt

The Bodley Head
London, 2017

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 2/2018
Humor
Les også: