Genteknologi - ønskedrøm eller mareritt ... eller midt i mellom

Av Arne Deggerdal

August 1992

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 2/1992
Bioteknologi
Les også: