Guds by og det utvalgte folk

profeti og politikk i Firenze på 1490-tallet

Av Else Marie Lingaas

Desember 2007

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 4/2007
Dommedag
Les også: