Harry Potter – da ondskapen ble voksen i barnelitteraturen?

Av Tove Frønes

Desember 2006

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 4/2006
Ondskap
Les også: