Haydns vei mot storhet

Nasjonalisme, revolusjonskriger og striden om Haydns skapelsen

Av Eystein Sandvik

August 2009

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 2/2009
Politikk
Les også: