Hermeneutiske falsknerier

En kommentar til Sokal/Bricmonts 'Impostures intellectuelles'

Av Ragnar B. Myklebust

April 1998

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 1/1998
Penger
Les også: