Historiefortolkning og dannelsesideal

Åndsaristokrater i opplysningens tjeneste

Av Gry C. Brandser

Desember 2000

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 4/2000
Intellektuell heltedyrking
Les også: