Hva er 'Romantikk'? Når og hvor finner vi 'Romantikken'?

Av Grete Børsand Heyerdahl

Desember 1994

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 3-4/1994
Det romantiske
Les også: