Les også:
Høyere svartsyn

Høyere svartsyn

En velskrevet, apokalyptisk og autoritær bok.

Bokmelding av
Norge vårt Norge. Et lands biografi