It's the end of the world!

en samtale med Sandy Stone om språk, identitet og hukommelse

Av Brita Brenna & Ingun Moser

April 1997

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 1-2/1997
Liv, skrift, historie
Les også: