Jens Kraft og opplysningen

Filosofi og vitenskap i Danmark-Norge i det 18. århundrede

Av Gunnar Schrøder Kristiansen

August 1996

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 3/1996
Offentlighetens grenser
Les også: