Leonardo Bruni om humanistisk utdannelse

Innledning til hans avhandling «Om studiet av litteratur»

Av Han Lamers

Desember 2021

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 3-4/2021
Utdanning
Les også: